Couple room

Дурлалт хосуудын өрөө

Nature room

Амьд байгалийг мэдрэх өрөө

Mongolian room

Монгол үндэсний уламжлалыг харуулсан өрөө

Sport room

Спорт сонирхогчдод зориулсан өрөө

Music room

Хөгжмийн ертөнцөөр аялах өрөө

TOP