https://northwestterritorytentsguide.com https://streamingcameraguide.com https://safetyrazorguide.com https://shavingsoapguide.com https://beardtrimmingkit.com https://transmissioncoolerguides.com https://inflatablehottubguides.com https://intexpurespaguide.com https://splitkeyboardguide.com https://cheapssdguide.com

Нийгмийн халамж – Комфорт зочид буудал

Нийгмийн халамж

АЛТАНХҮНС ГРУПП ХХК Комфорт цогцолбор нь Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Хараагүйчүүдийн холбооны гишүүн бүрэн болон сул хараатай 20 ахмад настанд өөрийн бүтээгдэхүүний дээжээс гардуулж, сар шинэдээ сайхан шинэлэхийг ерөөлөө.

 

TOP