комфорт & цогцолбор

Snooker Billiard

Захиалгын утас: 8084-9090

image

Снукерийн хамгийн анхны хувилбар “пирамид” хэмээх тоглоомыг 15 улаан бөмбөгийг гурвалжин хэлбэрээс цохиж тоглодог байсан. Тоглогч улаан бөмбөгийг оруулах тутамд эсрэг талын тоглогч бооцоогоо алдах дүрэмтэй. Пүүл бильярдын анхны хувилбар нь тоглогч бүр “амин” буюу цохиур бөмбөгүүдийг хуваарилан авах бөгөөд эхний тоглогчийн амин бөмбөг дараагийн тоглогчийн цохиур бөмбөг болох хувилбараар үргэлжилдэг байв. Блэк пүүл нь хар өнгөтэй бөмбөг нэмж тоглодог ба тоглогч өөрийн бөмбөгнүүдийг оруулж дуусмагц хар бөмбөгийг оруулах ёстой.

article image
Комфорт цогцолбор хэвлэл мэдээлэл, сошиал медиа

ТОГЛОЛТЫН & ЗОРИЛГО

Цагаан цохиур бөмбөг болон цохиурыг ашиглан бусад бөмбөгийг зургаан нүхний аль нэгэнд оруулах. Гэхдээ доор дурдах дүрмийн дагуу тоглоно. Тухайн бай бөмбөг нүхэнд орсноор оноо тоологдоно. Хамгийн өндөр оноо авсан тоглогч тухайн өргийн хожигч болно. Хамгийн олон өрөгт хожсон тоглогч тоглолтын ялагч болно.

ТОГЛОХ & ДҮРЭМ

Тоглолт нь ихэвчлэн сондгой тоотой өргүүдээс бүрдэнэ (5, 7, 9 гэх мэт мэргэжлийн тэмцээнд 37 хүртэлх өрөг тоглогддог). Өрөг нь дараах тохиолдлуудад дуусна. Тоглогч шууд бууж өгсөн тохиолдолд (онооны зөрүү хэт хол үед) Зөвхөн хар бөмбөг үлдэж, өрсөлдөгчдийн тооны харьцаа 7-гоос их байх үед (энэ үед тоглолтыг үргэлжлүүлэхгүй) Зөвхөн хар бөмбөг үлдэж, нүхэнд орсноор, эсвэл хар бөмбөгийг цохиж алдаа гарсан үед Дүрмийн 3-р бүлгийн 14(c), 4-р бүлгийн 2-д заасны дагуу шүүгчийн мэдлээр тус тус дуусна. Харин тоглолт нь хэн нэгэн тоглогч заасан өргийн тооны талаас илүүг авснаар дуусна (учир нь өргийн тоо сондгой байдаг. Жишээ нь, 19 өрөг тогловол хэн нэг нь 10 хожсон үед тоглолт дуусна).

COMFORT SNOOKER BILLIARD ШИРЭЭ ЗАХИАЛГА: 7037-9090, 8084-9090


Цагийн хуваарь:

Дав- Баа: 1000 - 2200 цаг
Бямба, Ням: 1100 - 2300 цаг

Ширээний үнэ:

Энгийн ширээ: 1 цаг - 10.000₮
Vip өрөө: 1 цаг - 15.000₮