Эртэч Монгол - Эртэч Дархан

article image
Комфорт цогцолбор хэвлэл мэдээлэл, сошиал медиа

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд манай байгууллага хамт олноо JCI олон улсын байгууллагын сургалтанд хамрууллаа.