Мэдээ

#news

Scroll

Эртэч Монгол - Эртэч Дархан

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд манай байгууллага хамт олноо JCI олон улсын байгууллагын сургалтанд хамрууллаа.

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд манай байгууллага хамт олноо JCI олон улсын байгууллагын сургалтанд хамрууллаа.

#news