Мэдээ

#news

Scroll

Комфорт Snooker Billiard ажиллаж эхэллээ

Комфорт цогцолборын Snooker Billiard 2020.08.12-с өдөр бүрийн 09:00 - 00:00 цаг хүртэл ажиллаж эхэллээ. Snooker Billiard сонирхогч залуус та бүхнийг өргөнөөр үйлчлүүлэхийг урьж байна.

Комфорт цогцолборын Snooker Billiard 2020.08.12-с өдөр бүрийн 09:00 - 00:00 цаг хүртэл ажиллаж эхэллээ.

#news